Pijnklachten en Spoedgevallen

Bij acute pijn of andere spoedgevallen tijdens de openingstijden van onze praktijk, belt u
naar 0181-700 225.

Buiten onze reguliere openingstijden en in het weekend (zaterdag en zondag) werken wij
voor spoeddienst samen met Dental365. Voor alle pijnklachten en/of spoedgevallen die niet
kunnen wachten tot de volgende werkdag, kunt u zich wenden tot Dental365 Rotterdam op
tel: 085 - 105 1760

Dental365  Spoed Tandarts Rotterdam

Adres (klik op het adres voor de routebeschrijving):
Dr. Molewaterplein 30, 3015 GD Rotterdam
(Ingang Spoedeisende Hulp van Erasmus MC)
Telefoon: 085 - 105 1760


Dental365 heeft naast de vestiging in Rotterdam, ook vestigingen in Dordrecht, Gouda,
Amsterdam, Utrecht en Den Haag. Mocht een andere locatie u beter uitkomen, dan kunt u
aan de telefoon uw voorkeur aangeven. Dental365 kan dan, mits mogelijk, samen met u
kijken welke locatie op dat moment voor u de meest geschikte is. Voor meer informatie over
de spoeddienst kunt u ook kijken op hun website Dental365.nl

Aantal zaken waar u ook rekening mee dient te houden, voordat u belt naar Dental365
Spoed Tandarts;

Wat mee te nemen:

 • Houdt uw BSN-nummer (of van de persoon voor wie u een afspraak wilt maken)
  altijd bij de hand. Dental365 heeft dit nodig om een afspraak in te kunnen plannen.

 • U (of de persoon om wie het gaat) dient het verzekeringspasje en een geldig
  identiteitsbewijs mee te nemen.

 • U dient uw consult en/of spoedbehandeling bij Dental365 direct te voldoen
  middels pin of creditcard.

Kosten en vergoedingen:

 • De kosten van een spoedbehandeling zijn gelijk aan de kosten van een reguliere
  tandheelkundige behandeling. Deze kosten worden door de NZa (Nederlandse
  Zorgautoriteit) bepaald en worden ieder jaar herzien.

 • Er kunnen wettelijk vastgestelde toeslagen gelden i.v.m. de avond-, nacht-,
  weekenddiensten en tijdens de erkende feestdagen. Informeer hiernaar als u belt.

 • U ontvangt altijd een nota van Dental365.
 • Indien u een aanvullende tandartsverzekering heeft, kunt u uw nota achteraf
  declareren bij uw zorgverzekeraar. Voor informatie over vergoedingen vanuit uw
  aanvullende verzekering, dient u uw eigen zorgverzekeraar te raadplegen.

 • Kinderen tot 18 jaar die met spoed een tandarts nodig hebben, kunnen de kosten
  deels of geheel vergoed krijgen vanuit de basisverzekering. Informeer wel bij uw
  verzekeraar welke behandelingen en kosten vanuit de basisverzekering voor
  kinderen tot 18 jaar worden vergoed.

Tot slot:

 • Dental365 heeft geen patiëntendossier van u en kan dit ook niet inzien. Daarom zal
  Dental365 zich beperken tot het bieden van eerste hulp. Voor eventuele
  vervolgbehandelingen wordt u, zoals gebruikelijk, altijd terugverwezen naar uw
  eigen tandarts. Heeft u géén eigen vaste tandarts, dan zal Dental365 u verder
  informeren.

 • Houdt u er aub rekening mee dat uw afspraaktijd bij Dental365 altijd een
  richttijd is. Dental365 Rotterdam is een spoed tandartspraktijk. U wordt verzocht
  op tijd te komen en er wordt altijd getracht u op tijd te helpen. Doorgaans lukt dit ook
  goed. Toch kunt u te maken krijgen met uitloop en langere wachttijden omdat vooraf
  nooit ingeschat kan worden hoe lang een spoedafspraak per patiënt kan duren.
  Tevens hebben sommige spoedafspraken altijd voorrang, waardoor het kan
  voorkomen dat u helaas langer dient te wachten. Dit is in geval van acute zorg,
  trauma’s en spoed bij kinderen.

 • Dental365 Rotterdam (Tandartsenpost010) is gevestigd in/bij het ziekenhuis
  Erasmus MC (ingang “Spoedeisende Hulp”) maar is geen onderdeel van het EMC.
  Dental365 Rotterdam is een zelfstandige spoed tandartspraktijk.